Image

آمار بازدید

  • بازدید این صفحه : 6687
  • بازدید کنندگان آنلاین : 1
  • زمان بارگزاری صفحه : 0/2187
صفحه اصلی > دانشجویان جدید الورود > مدارک مورد نیاز 

مدارک مورد نیاز

 

  •        مدارک لازم جهت ثبت نام دکترای تخصصی 

۱- اصل و دو برگ تصویر مدرک فوق  لیسانس

الف- در صورتی که پذیرفته شده به هر دلیل نتواند اصل مدرک کارشناسی ارشد خود را تحویل دهد با ارائه اصل گواهی معتبر فراغت از تحصیل دوره کارشناسی ارشد با قید تاریخ فارغ التحصیلی و معدل و سپردن وثیقه برابر دستور العمل  ثبت نام می نماید،  وثیقه با تحویل اصل مدرک عودت خواهد شد.

۲- سه برگ تصویر ازتمام صفحات شناسنامه

۳- یک برگ فتوکپی کارت ملی

۴- عکس ۶ قطعه

۵-مدرک نظام وظیفه ( مخصوص برادران ) دوبرگ تصویر از کارت پایان خدمت یامعافیت دائم

۶-ارائه گواهی برای نیروهای مسلح از یگان محل خدمت مبنی بر موافقت با تحصیل

۵-مدرک نظام وظیفه ( مخصوص برادران ) دوبرگ تصویر از کارت پایان خدمت یامعافیت دائم

۶-ارائه گواهی برای نیروهای مسلح از یگان محل خدمت مبنی بر موافقت با تحصیل

 

  •        مدارک لازم جهت ثبت نام کارشناسی ارشد 

۱- اصل و دو برگ تصویر مدرک لیسانس

الف- در صورتی که پذیرفته شده به هر دلیل نتواند اصل مدرک کارشناسی خود را تحویل دهد با ارائه اصل گواهی معتبر فراغت از تحصیل دوره کارشناسی با قید تاریخ فارغ التحصیلی و معدل و سپردن وثیقه برابر دستور العمل  ثبت نام می نماید،  وثیقه با تحویل اصل مدرک عودت خواهد شد.

۲- سه برگ تصویر ازتمام صفحات شناسنامه

۳- یک برگ فتوکپی کارت ملی

۴- عکس ۶ قطعه

۵-مدرک نظام وظیفه ( مخصوص برادران ) دوبرگ تصویر از کارت پایان خدمت یامعافیت دائم

۶-ارائه گواهی برای نیروهای مسلح از یگان محل خدمت مبنی بر موافقت با تحصیل

۵-مدرک نظام وظیفه ( مخصوص برادران )

الف) دوبرگ تصویر از کارت پایان خدمت یامعافیت دائم ب) اخذ معافیت تحصیلی از پلیس 10+ و ارائه به دفتر نظام وظیفه دانشگاه ج) ارائه گواهی برای نیروهای مسلح از یگان محل خدمت مبنی بر موافقت با تحصیل د) ارائه گواهی موافقت محل کار با ادامه تحصیلی برای متعهدین خدمت در سازمان ها و وزارت خانه ها (مانند وزارت آموزش و پرورش) ه) گواهی اشتغال به تحصیل در حوزه های علمیه و موافقت با تحصیل فرد در دانشگاه برای طلاب

6- کارت شناسایی اتباع خارجه (پسران)

 

  •        مدارک لازم جهت ثبت نام کارشناسی ناپیوسته

 ۱- اصل و دو برگ تصویر مدرک کاردانی

الف- در صورتی که پذیرفته شده به هر دلیل نتواند اصل مدرک کاردانی خود را تحویل دهد با ارائه اصل گواهی معتبر فراغت از تحصیل دوره کاردانی باقید تاریخ فارغ التحصیلی و معدل و  سپردن وثیقه مطابق دستورالعمل  ثبت نام نماید.وثیقه با تحویل اصل مدرک عودت خواهد شد.

۲- سه سری تصویر ازتمام صفحات شناسنامه

۳- دو برگ تصویر از کارت ملی

۴- ۶ قطعه عکس پرسنلی ۴*۳

۵- ارائه مدرک نظام وظیفه عمومی ( مخصوص برادران ) و اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم به همراه دوبرگ تصویر از آن ها

۶-ارائه گواهی برای نیروهای مسلح از یگان محل خدمت مبنی بر موافقت با تحصیل

۷- حکم کارگزینی برای پذیرفته شده شاغل در آموزش و پرورش

 

  •        مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان (کارشناسی و کاردانی پیوسته و ناپیوسته)

۱-اصل و دو برگ تصویر مدرک پیش دانشگاهی(جهت دانشجویان کارشناسی و کاردانی ناپیوسته)

2- اصل و دوبرگ تصویر دیپلم دوره هنرستان یا کاردانش (جهت دانشجویان رشته های کاردانی پیوسته)

الف- چنانچه پذیرفته شده اصل مدرک مقطع پایه خود را در اختیار نداشته باشد، می تواند با ارائه گواهی معتبر فراغت از دوره پیش دانشگاهی و وثیقه به مبلغ مندرج در دستورالعمل ثبت نام و سپردن تعهد مبنی بر ارائه اصل مدرک پیش دانشگاهی ثبت نام می نماید.

ب- برای پذیرفته شدگان رشته پزشکی مبلغ وثیقه مطابق دستور العمل  می باشد.

ج- وثیقه با تحویل اصل مدرک پیش دانشگاهی عودت خواهد شد.

۲- دوسری تصویر از تمام صفحات شناسنامه

۳- دو برگ تصویر کارت ملی

۴- عکس ۶ قطعه

۵- اصل و دوبرگ تصویر پایان خدمت یامعافیت دائم( مخصوص برادران )

الف- در صورت داشتن برگه سبزاعزام به خدمت ( اصل وتصویر )

۶- ارائه گواهی برای نیروهای مسلح از یگان محل خدمت مبنی بر موافقت با تحصیل

۷-فرم سلامت و گواهی پزشک معتمد دانشگاه برای دانشجویان رشته های خاص ( رشته های علوم پزشکی و رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی )

۸-فیش پرداخت شهریه و فیش خدمات آموزشی