Image
صفحه اصلی > حوزه ریاست > ریاست دانشگاه 

ریاست دانشگاه

اهم مسئولیتهای ریاست واحد:

هدایت و نظارت بر فعالیت ها و امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در چارچوب خط­ مشی های پیش بینی شده.

نظارت عالیه بر اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ­ها و آیین‌نامه‌های ارسالی و صادره از سوی سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی و صدور دستور العمل های لازم به منظور هدایت زیرمجموعه.

نظارت بر حسن اجرای وظایف معاونت ها و مدیریت ها.

اتخاذ تصمیم در مورد کلیه فعالیت های اداری و مالی، آموزشی، فرهنگی و دانشجویی.


نام و نام خانوادگی: سید احمد هاشمی  

وب سایت: www.dr-hashemi.com      

ایمیل: hmd_hashemi@yahoo.com 

آدرس: استان فارس، شهرستان لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی.

تحصیلات: دکترای تخصصی (P.h.D): برنامه ­­ریزی درسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، 1388.

      رتبه علمی : دانشیار برنامه ریری درسی.

 

     تجارب شغلی:    عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد از سال تحصیلی 1389-1388 تاکنون، پژوهشگر برتر منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی در گروه علوم انسانی و اجتماعی در سال­های 1390 و 1393،  پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد از سال تحصیلی 85- 84 تاکنون، دبیر کمیته تخصصی گسترش آموزش عالی استان فارس از سال1391 تاکنون، عضو شورای مشورتی و سیاستگذاری اداره­ی کل نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1390، مدیر گروه آموزش ابتدایی از سال 1385 تا 1388، مدیر گروه دکتری برنامه ریزی درسی از سال 1393 تا کنون، معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد از سال 1388 تا ابان 93،رییس دانشگاه ازاد اسلامی واحد لامرد از اذر 94تا کنون  ،دبیر کمیته­ی علمی همایش­های ملی و منطقه­ای (7 مورد)، عضو هیأت تحریریه 3 مجله­ی بین­المللی، عضو انجمن مطالعات برنامه­ی درسی ایران (I.C.S.A)، عضو کارگروه آموزشی و تحصیلات تکمیلی ستاد هماهنگی استان فارس از سال 1393 تا1394، عضو کمیته نظارت بر مصوبات هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس از سال 1393 تا کنون. عضو کمیته نظارت و بازدید از واحدهای استان فارس وارزیابی فعالیت های ستاد اقامه نماز از سال1395 تا کنون ،عضو شورای اقتصاد وسرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس از سال 94 تاکنون، عضو  Advisory Board مجله­­ی بین ­المللی آموزش(International Journal of Instruction) ،عضو هیأت تحریریه­­ی مجله­­ی بین المللی سیستم ارزیابی آموزش پنجاب ( Punjab Education Assessment System(PEAS ،عضو Editorial Team مجله بین المللی مطالعات در آموزش پرورش  مدرس دوره­ های آموزشی در زمینه­ های مدیریت، روان شناسی و علوم تربیتی در موسسات اداری و آموزشی  عضو هیات اجرای جذب دانشگاه ازاد اسلامی استان فارس از سال95 تا کنون  .  عضو انجمن مطالعات برنامه­‌ی درسی ایران (I.C.S.A ..

کتاب ها:    1- تعلیم و تربیت اسلامی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد 2- مقدمه ­ای بر روش ­های تحقیق در فلسفه (با تأکید بر فلسفه­ ی تعلیم و تربیت)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد  3-والدین و آموزش و پرورش (مشارکت والدین در مدارس)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد 4- انگیزش (مفاهیم و نظریه های انگیزش، و کاربردهای آن در آموزش و پرورش)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد5- برنامه­ریزی درسی (اصول و کاربرد)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد 6-تدریس موثر (شواهد و اقدامات ) ،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد،چاپ اول. 7- پژوهش در علوم تربيتي و روان شناسي (بررسي انواع پژوهش به همراه راهنماي عملي نگارش پايان نامه، رساله ومقاله)، انتشارات خسرو و شيرين،چاپ اول8- آموزش عالی (مفاهیم و رویکردها)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد 9- فرهنگ و تعليم وتربيت، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد10- پژوهش در علوم تربيتي و روان شناسي (بررسي انواع پژوهش به همراه راهنماي عملي نگارش پايان نامه،رساله ومقاله)، ویرایش جدید، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد ،چاپ دوم 11- فن اوری اطلاعات و ارتباطات در اموزش عالی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد 12- تفکر انتقادی؛ هدف اساسی تعلیم و تربیت، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد13- هنر و تربیت دینی، تهران: انتشارات تایماز14- مدارس هوشمند، تهران: انتشارات تایماز15- آمار و کاربرد آن در علوم تربیتی و روانشناسی، تهران: انتشارات تایماز16.- مبانی مدیریت آموزشی، تهران: انتشارات تایماز.17- مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات تایماز18- مطالعه ی غیر درسی (جایگاه و کاربرد)، تهران: انتشارات تایماز19- برنامه­ریزی درسی (اصول و کاربرد)، ویرایش جدید، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، چاپ دوم20- آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی، تهران: انتشارات تایماز21- هویت حرفه­ای معلمان (اصول و راهکارها)، تهران: انتشارات تایماز22-نگرش سیستمی در برنامه ریزی اموزشی و درسی ، تهران: انتشارات تایماز23- تدریس موثر (شواهد و اقدامات ) ،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد،چاپ دوم24- اصول سرپرستی ، تهران: انتشارات تایماز25--فلسفه آموزش وپرورش ،تهران: انتشارات تایماز26- روش های تحقیق در علوم انسانی ، تهران: انتشارات تایماز27- اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی ، تهران: انتشارات تایماز 28-تکنولوژی اموزشی، تهران: انتشارات تایماز29- روش های تدریس پیشرفته  ، تهران: انتشارات تایماز30-اموزش هنر در دوره ابتدایی، تهران: انتشارات تایماز آموزش وپرورش 31-  آموزش و پرورش تطبیقی، تهران: انتشارات تایماز32- طراحی آموزشی ، تهران: انتشارات تایماز33- روان شناسی یادگیری ، تهران: انتشارات تایماز34- مدیریت آموزشگاهی ، تهران: انتشارات تایماز 35-آشنایی با فعالیتهای تربیتی اجتماعی  ، تهران: انتشارات تایماز36- نظریه های برنامه ی درسی ، تهران: انتشارات شیوارسا37-فراترازیادگیریباارزشیابی توصیفی.تهران: انتشارات تایماز.38-رویکردهای نوین آموزشی درهزاره سوم.تهران: انتشارات تایماز.39-کارکردهای آموزش و پروروش پایدار.تهران :انتشارات تایماز.40-چشم اندازهای یادگیری(مغز.ذهن.تربیت)تهران: انتشارات گیوا.41-تفکرانتقادی در علوم تجربی دوره ی ابتدایی.تهران: انتشارات تایماز

 

مقالات چاپ شده:

نوع

تعداد

ISC و ISI

86

علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

9

علمی پژوهشی وزارتین

14

همایش داخلی و خارجی

92

 

 

 
طرح  های پژوهشی:

نوع

تعداد

داخلی

7

منطقه ای

5

برون دانشگاهی

3

 


 

پیام رئیس دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در سال 1375 فعالیت خود را با هدف اعتلای فرهنگ آموزش و پژوهش در سطح منطقه آغاز نمود. ماموریت اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد پیشبرد و گسترش دانش، مهارت و پرورش افراد خلاق و متفکر در زمینه های مختلف علم و فناوری در سایه ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی است. همچنین وظیفه خود می داند تا با افزایش کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی ، پاسخگوی مناسبی به انتظارات آموزشی و پژوهشی مختلف جامعه و ذینفعان خود باشد. دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک مرکز علمی معتبر و عظیم در سطح کشور و منطقه ماموریت دارد به ارتقای سطح رفاه و رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جامعه و نیز تولید و انتشار علم کمک کند. همچنین ماموریت دارد تا بنا بر ارزشهای زیربنایی خود در حفظ هویت های معنوی و اسلامی بکوشد و با ایجاد و پایبندی به رقابت علمی سالم با سیستم ها و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی و ارایه برنامه های درسی متناسب با عصر اطلاعات، به پرکردن شکاف رو به گسترش بین فناوری جدید و نسل جدید همت گمارد.

این واحد دانشگاهی چشم انداز خود را درراستای دستیابی به مأموریت تعیین شده به این شرح تعریف نموده است:

دانشگاهي كارآفرين و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادي كشور؛ برتر در ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي به اقشار مختلف جامعه؛ پيشتاز در توليد علم و تجاری سازی آن، نظريه و انديشه های تحول آفرین در سطح جنوب کشور؛ مجهز به مراكز پژوهشي پيشرفته بر اساس استانداردهاي بين المللي؛ پاسخگو بودن به انتظارات جديد جامعه و شناخته شده در مجامع معتبر بين المللي كه دانش‌آموختگان آن، جامعة انساني آينده را خواهند ساخت.

دانشگاه آزاد اسلامی و احد لامرد به عنوان یک نهاد آموزشی و پژوهشی قدرتمند در جنوب کشور ارزشهای مردم سالارانه( پاسخگویی به موقع و مناسب ، درستی و صداقت در انجام امور، مسئولیت پذیری و تلاش در راستای رضایت ارباب رجوع)،ارزشهای حرفه ای( قانون مداری، کارایی و اثربخشی فعالیت ها، کیفیت محوری و تلاش در جهت ارتقای کیفیت خدمات و گسترش فرهنگ کار تیمی و گروهی)، ارزشهای اخلاقی( اعتماد متقابل و همکاری با سایر نهادها و سازمان ها، خیرخواهی و مشارکت در  فعالیت های بشردوستانه و مهرورزی ) و ارزشهای انسانی( ادب و تعهد کاری، رعایت عدالت و انصاف در کاروایجاد بستری مناسب برای پیشرفت افراد) را سرلوحه کار خود قرارداده است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد بادارا بودن 26کارگاه و آزمایشگاه، مجتمع ورزشی ومجتمع خوابگاهی مدرن ومجهز، کتابخانه مرکزی با تنوع وکمیت کتابهایی درزمینه های آموزشی مختلف، با 85 رشته در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی وکاردانی و با مجموعه نیروی انسانی توانمند و متعهد از کارکنان واعضای هیات علمی خود و ایجاد فضای همکاری و اعتماد متقابل و تمرکز بر معیارهای همدلی و مشارکت گروهی تاکنون جوابگوی نیازهای آموزشی و علمی پژوهشی نه تنها در شهرستان بلکه در جنوب کشور بوده است وروز به روز بر افتخارات وتوسعه کمی وکیفی خود می افزاید.